Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Houste Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.11.2020. Viimeisin muutos 21.7.2022.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Houste Oy

Kuurnankatu 15 80100 Joensuu

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Saku Kamula

saku.kamula@houste.fi

044 040 3962

 

 1. Rekisterin nimi

Houste Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja henkilöltä, joka on ostanut Houste Oy:n tuotteita tai palveluita, tai pyytänyt tarjousta Houste Oy:n tuotteista tai palveluista. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, arvonnoista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Houste Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot aiemmista tilauksista

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Houste Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten ja toimitusten käsittely. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tilastollisiin tarkoituksiin, toiminnan kehittämiseen tai markkinoinnin kohdentamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain rajoissa.

 

Houste Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin tiedot luettelona, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Luettelo voi olla esimerkiksi referenssilista tai kartta toteutuneista kohteista. Asiakas voi kieltää tietojen julkaisemisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Houste Oy:n rekisterinpitäjälle.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli teknisestä syystä on välttämätöntä.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Houste Oy

Koulukatu 34

80100 JOENSUU


Y-tunnus: 3093165-8

Verkkolaskuosoite: 003730931658

Operaattori: Maventa

Sähköpostilaskut: 30931658@scan.netvisor.fi

©Houste 2020

Open chat
Keskustellaanko?
Moi! Haluatko kuulla lisää palveluistamme?